Splošni pogoji

Z uporabo naših storitev, se strinjate z naslednjimi splošnimi pogoji:

RAZPOLOŽLJIVOST STORITEV
1. Potrudili se bomo, da bo servis nemoteno deloval, ampak ne moremo v nobenem primeru garantirati neprekinjeno delovanje storitev ali strežnika.
2. Pridržujemo si pravico, da ukinemo storitve kadarkoli, brez predhodnega obvestila, vendar v primeru, da bo trajalo več kot 2 dni, boste o tem obveščeni.
3. Storitev, ki bo dodeljena vam, je neprenosljiva in ne sme je uporabljati nihče razen vas. Istočasno je dovoljena samo enojna prijava na strežnik. V primeru večjega števila računov, ste omejeni na eno sistemsko prijavo. V primeru, da odkrijemo prenos vašega računa tretji osebi, si pridržujemo pravico ukiniti račun brez predhodnega obvestila.
4. Spremembe v pogojih poslovanja si boste vedno lahko prebrali na naših straneh, uporabnikov ne bomo o tem posebej obveščali.

GOSTOVANJE NA STREŽNIKIH
1. V kolikor uporabljate večje število mySQL baz, ftp, mailing list, itd., kot je določeno za posamezen paket, si pridržujemo pravico, da vam storitve dodatno zaračunamo.
2. Vsaka nepooblaščena ali nedovoljena uporaba storitev strežnika se šteje kot zloraba.
3. V primeru zlorabe si ponudnik pridružuje pravico, da takoj, brez predhodnega opozorila, onemogoči ali omeji uporabniški račun. Vplačani zneski za gostovanje se v tem primeru ne vračajo.
4. Z zlorabo povzročeno škodo ali pridobljeno korist na račun ponudnika, ki jo oceni sodni cenilec ustrezne stroke v 30 dneh od nastanka zlorabe, je naročnik dolžan v celoti povrniti ponudniku.
5. Kot zloraba se šteje tudi:
– vsako branje in pisanje izven svojega domačega direktorija (homedir-a)
– množično pošiljanje pošte z uporabo lastnih skript
– prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežnika (RAM, trdi disk, ipd)
– nameščanje in zaganjanje rezidenčnih programov
– kršenje avtorskih pravic (v primeru, da se na ponudnika obrne oškodovanec ali zastopnik oškodovanca)
– uporaba strežnika v kaznive namene

ODŠKODNINE IN NADOMESTILA
Uporabnik storitev se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitev, ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.

ODGOVORNOST PONUDNIKA STORITEV
1. Ponudnik storitev izjavlja, da si bo prizadeval za pravilnost in korektnost naročniških odnosov, za ustrezno nudenje tehnične pomoči ter da si bo prizadeval poslovati v skladu s poslovno etiko. Ponudnik storitev si bo prizadeval, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil kakršenkoli izpad, nedelovanje, nedosegljivost ali izgubo uporabnikovih datotek na strežniku. Vendar pa ponudnik storitev ne bo odgovoren za nobeno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel. Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev, ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih.

2. Ponudnik omogoča naročniku podporo po telefonu in emailu vsak delavnik. Ponudnik nudi naročniku brezplačno podporo izključno za vprašanja in težave, ki se tičejo delovanja strežnika, namestitev spletnih strani, uporabo elektronske pošte in ostalih storitev. Pod podporo ne štejemo nasvetov za izdelavo in vsebino strani – ti se obračunajo po veljavnih cenikih ponudnika.

3. Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe, omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev. Ponudnik in njegovi partnerji ne bodo odgovorni za kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnosti uporabe katerekoli naše storitve.

4. Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno ampak ne omejeno na:
– škodo ali odgovornost nastalo zaradi zakasnitev dostopov in prenosov ali njihovih prekinitev
– škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu podatkov ali njihovem napačnem prenosu
– škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov
– škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla
– škodo ali odgovornost nastalo zaradi razvijanja sistema in prekinitve obratovanja naročnikovih spletnih strani ali email storitev

5. Ponudnik ne daje garancije, da bodo naše storitve:
– ustrezale naročnikovim zahtevam in potrebam,
– neprestano delovale 24/7 (24ur na dan, 7 dni na teden).

6. Naročnik se strinja, da odveže ponudnika, njegove partnerje, uslužbence in poslovodje, vseh odgovornosti, vključno s sodnimi stroški. V primeru sodnega postopka, bo ponudnik mogoče potreboval pisno zagotovilo naročnika, da ga je te odgovornosti rešil. V primeru, da pisnega zagotovila naročnik ne bo priskrbel, se bo to smatralo za kršitev te pogodbe.

7. Ponudnik ne odgovarja za vsebino spletnih strani ali aktivnosti naročnika.

8. Odpoved od pogodbe:  v primeru odpovedi storitev s strani stranke, velja 30 dnevni odpovedni rok. Če prejme ponudnik odpoved manj kot 15 dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja, pogodba preneha veljati z iztekom zadnjega dne naslednjega obračunskega obdobja. Odpoved pogodbe lahko stranka poda v pisni obliki ali preko elektronske pošte.

9. Naročnik se strinja, da uporablja storitve ponudnika povsem na svojo lastno odgovornost. Ponudnik ne daje garancije, da bodo storitve ustrezale naročnikovim potrebam in merilom ali da bodo neprekinjene, pravočasne, varne in brez napak; niti ne daje garancije, da bodo podatki, dobljeni z uporabo katerekoli ponudnikove storitve ali dobljeni iz email sporočil točni. Naročnik razume in se strinja, da je uporaba storitev izključno na njegovo lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih programov in podatkov.

10. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe. O tem bo ustrezno obvestil vse uporabnike, na katere se ti pogoji nanašajo (za obstoječe uporabnike morebitne spremembe teh pogojev stopijo v veljavo z naslednjim plačilnim obdobjem).

 Rakitna, 12.11.2015